Weight 5 kg
Colour

Red, Orange, White, Blue

athepoo_logo